Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Pod drobnohľadom

Retro 2006: Tajch Veľká Vindšachta
zdroj: Rastislav Sabucha
pridané:
10.6.2023

Na hladine jazera sa tvoria ostré vlnky. Výlet na konci leta, vzácny deň s minimom návštevníkov. V pozadí sedlo Peciny a okolie.

GPS: https://www.openstreetmap.org/?mlat=48.4352&mlon=18.8575#map=16/48.4352/18.8575

ob

rs