...
Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Minerály

Akantit - Ag2S

trieda

sulfidy

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

2-2,5

hustota

7

štiepateľnosť

bez štiepateľnosti

lom

nerovný


Akantit - Banská štiavnica

Akantit vytvára prizmatické kryštály. Má typickú sivú až zelenočiernu farbu a čierny vryp. Je nepriehľadný a má kovový lesk. Pri určitej teplote sa mení na argentit, ktorý je jeho druhou formou. Patrí medzi dvojtvaré minerály.

vznik
Vzniká na hydrotermálnych žilách v asociácii s proustitom, striebrom, pyrargyritom a ďalšími sírnikmi.

poznávanie
Je rozpustný v zriedenej kyseline dusičnej. Ľahko sa taví, pričom uvoľňuje sírnaté výpary.

výskyty na Slovensku
Kremnica (pri Žiari nad Hronom),
Žiar nad Hronom,
Banská Štiavnica.