...
Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Minerály

Aktinolit - Ca2(MgFe)5Si8O22(OH)2

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

5 - 6

hustota

3,0 - 3,44

štiepateľnosť

dobrá

lom

nerovný, pololastúrovitý


Aktinolit -
Muránska Dlhá Lúka

Tento minerál vytvára dlhé steblovité kryštály, ktoré bývajú často zdvojčatené. Môže sa vyskytovať aj v podobe tabuľkovitých a stĺpcovitých lúčovite usporiadaných agregátov, prípadne môže mať celistvý, vláknitý alebo zrnitý habitus. Má svetlozelenú až čiernozelený farbu a biely vryp. Aktinolit je priehľadný až nepriehľadný minerál so skleným leskom. Celistvá odroda sa nazýva nefrit.

vznik
Vyskytuje sa hlavne v bridliciach a amfibolitoch, zvyčajne premenou bázických vyvrelých hornín.

poznávanie
Aktinolit sa nerozpúšťa v kyseline chlorovodíkovej.

výskyty na Slovensku
Hnúšťa-Likier (pri: Tisovci, Rimavská Sobota, okres),
Jelšava (pri: Revúcej, Rožňava okres),
Kalinovo (pri: Poltári, Lučenec okres),
Klenovec (pri: Hnúšti, Rimavská Sobota okres),
Muránská Dlhá Lúka (pri: Revúcej, Rožňava okres).