...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stánku

Minerály

Amfibol - Ca2(Mg,Fe)4Al(Si7Al)O22(OH,F)2

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

5 - 6

hustota

3,28 - 3,41

štiepateľnosť

dokonalá

lom

nerovný


Amfibol - Dolné Breziny, Štiavnické vrchy

Tento minerál vytvára prizmatické kryštály, ktoré bývajú na priečnom  priereze často šesťuholníkové a zdvojčatené. Vyskytuje sa aj celistvý alebo v podobe zrnitých, stĺpcovitých, steblovitých či vláknitých agregátov. Môže byť zelený, zelenkasto hnedý alebo čierny; vryp má biely alebo sivý. Je priesvitný až nepriehľadný a vyznačuje sa skleným leskom. Štiepne plochy zvierajú uhol 60° alebo 120°.

vznik
Vzniká vo vyvretých, ale aj v premenených horninách, napr. v amfibolitoch.

poznávanie
Amfibol je nerozpustný a ťažko taviteľný.

výskyt
Amfibol je bežným minerálom v andezitoch, dioritoch a mnohých prevažne bázických vyvrelých horninách. Kryštály nachádzame aj v sopečných tufoch. Bežne sa vyskytuje v horninách slovenských neovulkanitov.
 

výskyty na Slovensku
Bežný minerál slovenských neovulkanitov, najmä amfibolichých andezitov, miestami vytvára pekné výrastlice v hornine.

Štiavnické vrchy, Kremnické vrchy, Javorie, Vtáčnik, Pohronský Inovec, Slanské vrchy, Vihorlat