...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stánku

Minerály

Andaluzit - Al2OSiO4

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

štvoruholníková

tvrdosť

7,5

hustota

3,16 - 3,20

štiepateľnosť

nedokonalá

lom

nerovný

Andaluzit sa často vyskytuje v podobe prizmatických kryštálov, nie príliš bohatých na plôšky. Vyskytuje sa aj celistvý. Na povrchu andaluzitových kryštálov nachádzame často sľudy. Je bezfarebný, prípadne sfarbený prímesami na hnedo, žlto, červenkasto ai. Je to priehľadný až priesvitný minerál so skleným leskom.

vznik
Vzniká predovšetkým kontaktnou metamorfózou a vyskytuje sa hlavne v horninách s vysokým obsahom oxidu hlinitého.

poznávanie
Pri ožiarení katódovými lúčmi prejavuje výraznú fluorescenciu. 

výskyty na Slovensku
Dolinkovský vrchy (Malé Karpaty),
Dubová (Malé Karpaty),
Považský Inovec,
Lubeník (vo veporidných granitoidoch),
Spišskogemerské rudohorie,
Dobrá Niva, Dolé Breziny (okres Zvolen, v uzavreninách andezitov).