...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stánku

Minerály

Anglezit - PbSO4

trieda

sírany

kryštálová sústava

kosoštvorcový

tvrdosť

3

hustota

6,3

štiepateľnosť

nedokonalá

lom

lastúrovitý

Kryštály majú väčšinou krátko- alebo dlhoprizmatický tvar, môžu vytvárať dipyramídy s početnými plochami alebo majú tabuľkovitý tvar. Farba anglezitu je číra, niekedy býva sfarbený prímesami. Je to prihľadný až priesvitný krehký minerál, s vysokou hustotou a skleným leskom.

vznik
Vzniká predovšetkým ako sekundárny minerál na olovených ložiskách v oxidačnej zóne.

poznávanie
Ľahko sa taví, pričom na drevenom uhlí zostáva kvapôčka olova. Len ťažko sa rozpúšťa v zriedenej kyseline dusičnej. 

výskyty na Slovensku
Žarnovica (ložisko Ján Nepomuk pri Píle),
Ardovo (pri Plešivci, Slovenské rudohorie),
Ochtiná (Slovenské rudohorie),
Poniky (pri Banskej Bystrici).