...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stánku

Minerály

Antimón - Sb

trieda

prvky

kryštálová sústava

trojuholníková

tvrdosť

3-3,5

hustota

6,6-6,7

štiepateľnosť

dokonalá bazálna

lom

nerovný


Antimón - Pezinok, Malé Karpaty

Tvorí výnimočne pseudokubické alebo tabuľkovité kryštály, často zdvojčatené. Býva väčšinou celistvý, zrnitý, lupenitý alebo ihlicovitý. Má bledú striebrosivú farbu a sivý vryp. Je nepriehľadný a má kovový lesk.

vznik
Vzniká na hydrotermálnych žilách spolu s antimonitom, sideritom, kremeňom galenitom a inými minerálmi.

poznávanie
Antimón uvoľňuje pri horení biely dym a plameň sfarbuje do modrozelena. 

výskyty na Slovensku
Pezinok (Malé Karpaty),
ojedinele v Dúbrave v Nízkych Tatrách