...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stánku

Minerály

Antlerit - Cu3(SO4)(OH)4

trieda

sírany

kryštálová sústava

kosoštvorcová

tvrdosť

3 - 3,5

hustota

3,9

štiepateľnosť

výborná

lom

nerovný


Antlerit - Piesky (Starohorské vrchy)

Antlerit bola dôležitá ruda medi a vytvára pekné kryštáliky. Je priesvitný až priehľadný ihlicovitý alebo pórovitý. Ihlicovité kryštály vytvárajú často rôzne chumáčikovité útvary. Jeho zelená farba je obyčajne tmavá.

vznik
Vzniká rozkladom primárnych minerálov medi ako chalkopyrit, tetraedrit a i. Je to druhotný minerál.

poznávanie
Pomerne tvrdý minerál, nerozpúšťa sa v kaseline chlorovodíkovej. 

výskyty na Slovensku
Špania Dolina, pri Banskej Bystrici,
Piesky, Richtárová (Starohorské vrchy),
veľmi zriedkavý minerál.