...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stánku

Minerály

Aragonit - CaCO3

trieda

uhličitany

kryštálová sústava

kosoštvorcová

tvrdosť

3,5 - 4

hustota

2,94

štiepateľnosť

zreteľná

lom

pololastúrovitý


Aragonit - Dolné Breziny, Štiavnické vrchy

Aragonit vytvára prizmatické, predĺžené kryštály, často zdvojčatené. Po vzájomnom prerastaní mávajú dvojčatá pseudohexagonálny tvar. Tento minerál môže mať aj stĺpcovitý, kvapľovitý, vláknitý, lúčovitý alebo koralom podobný habitus. V takom prípade sa nazýva železný kvet. Aragonit býva biely, bezfarebný, sivý, žltkastý, zelenkavý, modravý, podľa druhu prímesí. Má biely vryp. Je to priehľadný až priesvitný minerál so skleným leskom.

vznik
Aragonit vzniká v premenených a usadených horninách, jaskyniach vápencových oblastí, na rudných žilách a okolo termálnych prameňov. Často vypĺňa pukliny v sopečných horninách.

poznávanie
Aragonit sa so šumením rozpúšťa v studenej zriedenej kyseline chlorovodíkovej. V ultrafialovom svetle často fluoreskuje. 

výskyty na Slovensku
Slovakia: Banská Štiavnica (Žiar nad Hronom okres),
Hodruša-Hámre (pri Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom okres),
Konrádovce (pri Fiľakovo, Rimavská Sobota okres),
Ochtiná (Ochtinská aragonitová jaskyňa pri Rožňave, Rožňava okres),
Podrečany (pri Lučenec, Lučenec okres),
Rudňany (Spišská Nová Ves okres),
Smolník (pri Rožňava, Spišská Nová Ves okres),
Spišská Nová Ves (Spišská Nová Ves okres),
Špania Dolina (pri Banská Bystrica)
Vechec (pri Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou okres).