...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stánku

Argentit - Ag2S

trieda

sulfidy a sírne soli

kryštálová sústava

kocková

tvrdosť

2 - 2,5

hustota

7,2 - 7,36

štiepateľnosť

nedokonalá

lom

lastúrovitý

Kryštály argentitu vytvárajú oktaédre alebo kocky, prípadne vytvára agregáty v podobe dendritov, plieškov, vyskytuje sa aj celistvý. Farba argentitu býva olovenosivá až čierna. Je to nepriehľadný minerál s kovovým leskom.

vznik
Vzniká na hydrotermálnych žilách spolu s inými minerálmi Ag, kremeňom a sulfidmi. V súčasnosti sú nálezy argentitu u nás už veľmi vzácne.

poznávanie
Je veľmi ťažký, mäkký a ohybný.

výskyty na Slovensku
Banská Štiavnica (Štiavnické vrchy),
Hodruša - Hámre (Štiavnické vrchy),
Vyhne (Štiavnické vrchy),
Kremnica (Kremnické vrchy),
V súčasnosti veľmi zriedkavý, jeden z hlavných Ag minerálov v minulosti.