...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Camerolait - Cu4Al2[HSbO4,SO4](OH)10(CO3).2H2O

trieda

sírany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

2,5 - 3

hustota

3,1

štiepateľnosť

dobrá

lom

nerovný


Camerolait -
Piesky, Starohorské vrchy

Tento minerál vytvára povlaky, zemité masy a konkrécie svetlomodrej farby, môže sa vyskytovať aj práškovitý.Vryp camerolaitu je svetlomodrý, belavý. Je to nepriehľadný minerál s hodvábnym leskom.

vznik
Vyskytuje sa na ložiskách Cu minerálov ako druhotný (sekundárny minerál).

poznávanie
Patrí medzi novoobjavené minerály, popísaný bol v roku 1991 Sarpom a Perroudom.

výskyty na Slovensku
Piesky (pri Banskej Bystrici, Starohorské vrchy).