...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Ceruzit - PbCO3

trieda

uhličitany

kryštálová sústava

kosoštvorcová

tvrdosť

3 - 3,5

hustota

6,5

štiepateľnosť

nedokonalá

lom

lastúrovitý

Tento minerál vytvára kopijovité, tabuľkovité alebo ihličkovité kryštály, ktoré sú štiepateľné podľa prizmatických plôch. Vyskztuje sa aj ako drobnozrnné kríčkovité alebohviezdicovité agregáty. Je to bezfarebný minerál, priesvitný až priehľadný, niekedy sfarbený prímesami. Vryp je biely. Lesk diamantový.

vznik
Vzniká predovšetkým v oxidačnej zóne olovených a polymetalických ložísk.

poznávanie
Na rozdiel od iných uhličitanov sa nerozpúšťa v kyseline chlorovodíkovej. V kyseline dusičnej šumí.

výskyty na Slovensku
Banská Štiavnica (oxidačná zóna žíl),
Vyhne, Banky, Píla (Štiavnické vrchy),
Poniky - Drienok (pri Banskej Bystrici),
Jasenie, Medzibrod, Lomnistá dolina (Nízke Tatry),
Ochtiná, Dúbrava pri Jelšave (Slovenské rudohorie).