...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Chalkopyrit - CuFeS2

trieda

sulfidy

kryštálová sústava

štvorcová

tvrdosť

3,5 - 4

hustota

4,3 - 4,4

štiepateľnosť

slabá

lom

nerovný


Veľké kryštály chalkopyritu s kalcitom - Banská Štiavnica, Štiavnické vrchy

Chalkopyrit vytvára pseudotetraédrické kryštály s ryhovanými a zväčša aj so zdvojčatenými plochami. Tento minerál však môže mať aj kompaktný, celistvý alebo obličkovitý habitus. Má mosadznožlté sfarbenie často s nábehovými farbami, a zelenočierny vryp. Je to nepriehľadný minerál s kovovým leskom.

vznik
Tento minerál patrí k najdôležitejším medeným rudám. Vzniká na rudných ložiskách sírnikov, pevažne na hydrotermálnych žilách. Vyskytuje sa často s pyritom, galenitom, chalkopyritom, tetraedritom, kremeňom aj kalcitom. Vyskytuje sa aj na sekundárne premenených medených ložiskách.

poznávanie
Chalkopyrit sa rozpúšťa v kyseline dusičnej a plameň sfarbuje do žltozelena.

výskyty na Slovensku
Bežný hydrotermálny minerál.
Banská Štiavnica (nádherné kryštály),
Špania Dolina (pri Banskej Bystrici),
Ľubietová (pri Banskej Bystrici),
Smolník (Slovenské rudohorie),
Mlynky((Slovenské rudohorie),
Malužiná (Nízke Tatry),
a veľa menších výskytov na hydrotermálnych žilách v jadrových pohoriach neovulkanitoch a Slovenskom rudohorí.