...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Chalkozín - Cu2S

trieda

sulfidy a sírne soli

kryštálová sústava

štvorcová

tvrdosť

2,5 - 3

hustota

5,5 - 5,8

štiepateľnosť

nedokonalá

lom

lastúrovitý

Väčšinou má celistvý habitus, niekedy vytvára krátke stĺpcovité alebo tabuľkovité kryštály, väčšinou máva celistvý habitus. Má tmavosivú farbu aj vryp. Lesk chalkozínu je kovový.

vznik
Vzniká na hydrotermálnych žilách spolu so sulfidmi medi a inými hydrotermálnymi minerálmi. U nás je pomerne zriedkavý minerál.

poznávanie
Rozpúšťa sa v kyseline dusičnej a je taviteľný. Pri horení sfarbuje plameň do zelena a vylučuje výpary oxidu siričitého.

výskyty na Slovensku
Banská Štiavnica,
Poniky - Farbište, pri Banskej Bystrici,
Medzev, Slovenské rudohorie,
Luciabaňa, Slovenské rudohorie,
Kvetnica pri Poprade (v melafýroch).