...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Chromit - FeCr2O4

trieda

oxidy

kryštálová sústava

kocková

tvrdosť

5,5

hustota

4,5 - 5,5

štiepateľnosť

žiadna

lom

nerovný, lastúrovitý

Tento minerál sa obyčajne sa obyčajne vyskytuje vo forme zrnitých kompaktných agregátov. Len zriedkavo vytvára malé oktaédrické kryštáliky. Má sivočiernu až čiernu farbu a kovový lesk. Vryp chromitu je hnedý. Je hospodársky významnou rudou chrómu (chrómová oceľ, zliatiny, pochrómovanie).

vznik
Vzniká v ultrabázických hlbinných horninách bohatých na olivín (peridotity, dunity). Môže sa vyskytovať aj v serpentinitoch.

poznávanie
Je slabo magnetický a nerozpustný v kyselinách. Netaví sa pod dúchavkou.

výskyty na Slovensku
Jaklovce (Slovenské rudohorie),
Jasov, (Slovenské rudohorie),
Rudník (Slovenské rudohorie),
Dobšiná (Slovenské rudohorie),
Držkovce (Slovenské rudohorie),
Sedlice (Slovenské rudohorie),
Danková (Slovenské rudohorie).