...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Chryzokol - (Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4.nH2O

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

2 - 4

hustota

2,0 - 2,4

štiepateľnosť

bez štiepateľnosti

lom

nerovný, lastúrovitý


Chryzokol - Piesky, Starohorské vrchy

Tento minerál vytvára mikroskopické ihlicovité kryštály, ktoré sa nachádzajú v lúčovite usporiadaných zhlukoch, niekedy v masívnych agregátoch. Vyskytuje sa aj v celistvej, zemitej, kryptokryštalickej alebo hroznovitej podobe. Býva zelený, modrý a modrozelený. Ak sú v ňom nečistoty môže byť hnedý až takmer čierny. Vryp má biely. Je to priesvitný až nepriehľadný minerál so skleným až zemitým leskom.

vznik
Tvorí sa v alterovaných častiach ložísk sírnikov medi. Nachádza sa tu hlavne spolu s azuritom, malachitom.

poznávanie
Chryzokol sa rozpúšťa v kyseline chlorovodíkovej.

výskyty na Slovensku
Betliar (pri: Rožňava, Rožňava okres),
Košice (Bankov ložisko, Košice okres),
Ľubietová (pri: Banská Bystrica, B.Bystrica okres),
Poniky (Drienok ložisko, pri: Banská Bystrica),
Špania Dolina (pri: Banská Bystrica).