...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Dillnit - Al12[AlO4 I (OH,F)18Cl I Si5O16]

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

-----

tvrdosť

1 - 1,5

hustota

2,6

štiepateľnosť

ílovitý, zemitý minerál

lom

nemá


Kryšt.ružového diasporu - Banská Belá (Štiavnické vrchy)

Tento minerál bol objavený v roku 1823 v Banskej Belej. Je to ílovitý minerál, tvoriaci nepriehľadné zemité masy šedobielej a zelenej farby. Má podobné vlastnosti ako pyrofylit. Tento minerál bol pôvodne pokladaný za zmes ílovitých minerálov s prevahou kaolinitu, až neskôr sa dokázalo, že je to samostatný minerál.

vznik
Vzniká na hydrotermálnych žilách za vysokej teploty a tlaku. V Banskej Belej sa vyskytoval spolu s jemnozrnným pyritom a ružovými kryštálikmi diasporu.

poznávanie
Svojím vzhľadom pripomína kaolinit a podobné ílovité minerály, nie je však napúčavý.

výskyty na Slovensku
Vyskytoval sa spolu s diasporom v Banskej Belej pri B.Štiavnici.