...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Distén (Kyanit) - Al2OSiO4

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

trojklonná

tvrdosť

4 až 7,5 (v závislosti od smeru)

hustota

3,53 - 3,67

štiepateľnosť

dokonalá

lom

vláknitý

Tento minerál vytvára dlhé stĺpčekovité kryštály, ktoré sú výborne štiepateľné v smere rovnobežnom s vertikálnymi plochami. Vyskytujú sa aj dvojnásobné zrasty. Kryštály sú spravidla svetlomodro sfarbené, v strede o niečo tmavšie. Niekedy môže byť aj sivý. Je to priesvitný alebo priehľadný minerál so skleným alebo perleťovým leskom.

vznik
Vzniká predovšetkým v metamorfovaných horninách, vzniknutých premenou sedimentov bohatých na hliník. Pri kryštalizácii tohto minerálu pôsobili vysoké tlaky. U nás je to veľmi zriedkavý minerál.

poznávanie
Kryštály disténu majú v rôznych smeroch rôznu tvrdosť. V smere štiepnych plôch býva 4 a proti ich smeru až 7,5.

výskyty na Slovensku
Jamnícka a Račkova dolina (Západné Tatry),
Magurka, Partizánska Ľupča (Nízke Tatry),
Nižná Šebastová (Sloveské rudohorie),
Lubeník (Slovenské rudohorie).