...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Euchroit - Cu2[OH I AsO4].3H2O

trieda

oxidy

kryštálová sústava

kosoštvorcová

tvrdosť

3,5

hustota

3,4

štiepateľnosť

nezreteľná

lom

nerovný, krehký


Euchroit - Ľubietová, Veporské vrchy

Euchroit vytvára drobné svetlozelené kryštáliky v puklinách kremeňa. Zriedkavejšie sa vyskytuje aj v podobe zrnitých agregátov. Má svetlozelený vryp, sklený lesk. Je to priehľadný až priesvitný minerál.

vznik
Vzniká rozkladom chalkopyritu a tetraedritu. Na Slovensku sa vyskytuje len na ložisku medených rúd v Ľubietovej.

poznávanie
Na rozdiel od podobného libethenitu je euchroit svetlejší.

výskyty na Slovensku
Ľ
ubietová (Svätodušná, pri: Banská Bystrica),
Poniky (Farbište, pri: Banská Bystrica).