...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Galenit - PbS

trieda

sulfidy

kryštálová sústava

kocková

tvrdosť

2,5

hustota

7,58

štiepateľnosť

dokonalá

lom

pololastúrovitý


Galenit - Banská Štiavnica, Štiavnické vrchy

Galenitové kryštály majú tvar kociek, oktaédrov alebo kubokaédrov. Tento hojný rudný minerál sa však vyskytuje aj vo forme zrnitej, vláknitej, prípadne vo forme zrnitej masy. Jeho farba aj vryp sú olovenosivé. je nepriehľadný a má kovový lesk.

vznik
Vzniká  na hydrotermálnych žilách pri prenikaní horúcich roztokov do vyšších vrstiev zemskej kôry. Môže sa vyskytovať spolu s ďalšími minerálmi, napríklad s kremeňom, kalcitom, chalkopyritom a sfaleritom.

poznávanie
Galenit sa rozpúšťa v kyseline chlorovodíkovej, pričom vzniká nepríjemne páchnúci sírovodík.

výskyty na Slovensku
Banská Štiavnica,
Ochtiná (Dúbrava vrch, pri: Rožňava, Rožňava okres),
Poniky (ložisko Drienok, pri: Banská Bystrica),
Pukanec (pri: Banská Štiavnica, Levice okres),
Zlatá Baňa (Prešov okres).