...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Granát (almandín) - Fe3Al2(SiO4)3

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

7 - 7,5

hustota

4,1 - 4,3

štiepateľnosť

bez štiepateľnosti

lom

nerovný, pololastúrovitý


Výrastlica almandínu v andezite - Breziny, Štiavnické vrchy

Tvoria skupinu niekoľkých minerálov podobného chemického zloženia aj fyzikálnych vlastností. Jedným z najrozšírenejších je almandín. Vytvára dodekaedrické, rombododekaedrické alebo trapezoédrické kryštály. Vyskytuje sa však aj v podobe celistvých, zrnitých alebo kompaktných agregátov. Môže mať tmavočervenú, červenohnedú ale aj čiernohnedú farbu. Je to priehľadný až priesvitný minerál so skleným alebo mastným leskom.

vznik
Vyskytuje sa hlavne v premenených horninách, v pegmatitoch, vytvára uzavreniny v neovulkanitoch (andezitoch).

poznávanie
Almandín je nerozpustný v kyselinách, no pomerne rýchlo sa taví.

výskyty na Slovensku
V andezitoch, v metamorfovaných horninách,
v pegmatitoch.