...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stánku

Minerály

Gudmundit - FeSbS

trieda

sulfidy

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

5 - 5,5

hustota

6,7 - 6,9

štiepateľnosť

slabá

lom

nerovný

Tento minerál vytvára zriedkavo prizmatické kryštály, vyskytuje sa aj celistvý alebo v podobe zrnitých alebo kusových agregátov. Býva oceľovosivý aebo sivobiely, vryp má však tmavohnedý až čierny. Je to nepriehľadný minerál a vyznačuje sa kovovým leskom.

vznik
Vzniká na hydrotermálnych rudných žilách, vyskytuje sa najmä ako sprievodný minerál na ložiskách antimonitu.

poznávanie
Je charakteristický pomerne vysokou tvrdosťou a sivobielou farbou.

výskyty na Slovensku
Kuchyňa (near Pernek, Bratislava-vidiek),
Pernek (near Pezinok, Bratislava-vidiek),
Pezinok (near Bratislava, Bratislava-vidiek),
Rožňava (Rožňava).