...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Halotrichit - FeAl2[SO4]4.22H2O

trieda

sírany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

2,5

hustota

1,8 - 2,0

štiepateľnosť

dokonalá

lom

nerovný


Kryštáliky halotrichitu v pukline pieskovca,
Oravská Jasenica, Oravské Beskydy

Halotrichit sa najčastejšie vyskytuje vo forme vlasovitých, vláknitých alebo ihličkovitých kryštálov. Býva bezfarebný, biely, žltý, zelenkastý, hnedý. Vryp halotrichitu je biely. Je to neštiepny minerál so skleným leskom.

vznik
Vzniká ako produkt zvetrávania pyritu na rudných žilách, na uhoľných haldách, v sedimentárnych horninách s obsahom pyritu.

poznávanie
Halotrichit je rozpustný vo vode.

výskyty na Slovensku
Červenica (Dubník, pri: Prešov, Prešov okres),
Nová Baňa (pri: Žiar nad Hronom),
Smolník (pri: Rožňava, Spišská Nová Ves okres),
vzniká druhotne rozkladom pyritu na uhoľných slojoch, ojedinele aj rozkladom biogénneho pyritu vo flyši (Oravské a Kysucké Beskydy, Oravská Magura ai.)