...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Heulandit. - CaAl2Si7O18.6H2O

Otrieda

kremičitany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

3,5 - 4

hustota

2,18 - 2,22

štiepateľnosť

dokonalá

lom

lastúrovitý

Tento minerál pomerne často tvorí pekné tabuľkovité kryštály, niekedy zrastené. Bývajú biele, bezfarebné alebo žltočervené, vryp býva biely. Majú sklený lesk, na štiepnych plochách perleťový. Je to priesvitný minerál.

vznik
Vzniká predovšetkým v dutinách bázických vulkanitov, čadičov, andezitov a diabázov.

poznávanie
- - -

výskyty na Slovensku
Žakýl, Banská Belá (Štiavnické vrchy),
Kremnica, Bartošova Lehôtka (Kremnické vrchy),
Nižný Hrabovec (v premenenom ryodacitovom tufe).