...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Hyperstén - (Mg,Fe)2Si2O6

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

kosoštvorcová

tvrdosť

5 - 5,5

hustota

3,4 - 3,8

štiepateľnosť

dobrá

lom

nerovný


Hyperstén - Dolné Breziny (Štiavnické vrchy)

Tento pyroxénový minerál vytvára zriedkavo prizmatické kryštály a väčšinou máva celistvý alebo tabuľkovitý habitus. Býva hnedastozelený alebo čierny; vryp má hnedastosivý. Hyperstén je priesvitný až nepriehľadný a vyznačuje sa polokovovým leskom.

vznik
Vzniká tak v ultrabázických, ako aj v bázických vyvretých horninách.

poznávanie
Hyperstén je taviteľný a môže prejavovať zmenu farieb.

výskyty na Slovensku
Prenčov (pri: Banská Štiavnica),
drobné výskyty výrastlíc v andezitoch Štiavnických vrchov.