...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Ilmenit - FeTiO3

trieda

oxidy

kryštálová sústava

trojuholníková

tvrdosť

5,5 - 6

hustota

4,5 - 5

štiepateľnosť

žiadna

lom

lastúrovitý, nerovný

Tento minerál sa obyčajne vyskytuje vo forme celistvých alebo zrnitých agregátov. Zriedkavejšie vytvára kryštály podobné kryštálom hematitu. Má hnedočiernu farbu, je to nepriehľadný minerál s výrazným kovovým leskom. Vryp je biely, niekedy hnedastý až čierny.

vznik
Vzniká predovšetkým v bázických horninách ako gabro a čadič. Zriedkavo sa vyskytuje v metamorfitoch a pegmetitoch. U nás je veľmi zriedkavý.

poznávanie
Podobný je s hematitom, ale na rozdiel od neho má hnedý vryp.

výskyty na Slovensku
Tisovec, Muráň (Slovenské rudohorie),
v premenených ultrabázických horninách  a diabázoch Slovenského rudohoria,
Malé Karpaty (v granitoidoch),
neovulkanity východného Slovenska (Fintice, Maglovec, Vechec pri Vranove, Ruskov, Juskova Voľa).