...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Kalcit - CaCO3

trieda

uhličitany

kryštálová sústava

trojuholníková

tvrdosť

3

hustota

2,71

štiepateľnosť

dokonalá

lom

pololastúrovitý


Kryštály kalcitu v pukline dolomitu - Ludrová, Nízke Tatry

Kalcit sa často vyskytuje vo forme klencových alebo skalenoédrických kryštálov. Často vytvárajú rozličné spojky. Klence tzv. islandského vápenca sa vyznačujú dvojlomom. Časté je aj zdvojčaetnie kryštálov. Tento minerál však môže mať ajcelistý, zrnitý alebo kvapľovitý habitus. Býva biely, sivý, zelenkastý, žltý, červený, hnedý až čierny. Vryp má biely až sivastý. Je to priehľadný ažpriesvitný minerál so skleným až perleťovým leskom.

vznik
Vzniká vmnohých horninách, predstavuje hlavnú zložku vápencov a mramorov, vzniká na hydrotermálnych žilách, často spevádza rudné minerály, vypĺňa pukliny v usadených horninách.

poznávanie
Kalcit sa so šumením rozpúšťa v studenej zriedenej kyseline chlorovodíkovej.

výskyty na Slovensku
Bežný minerál vápencov a hydrotermálnych žíl. Pekné kryštýly pochádzajú z Banskej Štiavnice, v puklinách vápencov možno občas objaviť pekne vyvinuté kryštály rozličnej veľkosti, zriedkavo až do niekoľkých centimetrov.