...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Kaolinit - Al2Si2O5(OH)4

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

trojklonná

tvrdosť

2,25

hustota

2,6 - 2,63

štiepateľnosť

dokonalá

lom

nerovný


Kaolinit v metasomaticky premenenej hornine,
Banská Štiavnica, Štiavnické vrchy

Minerály tejto skupiny, do ktorej patria kaolinit, nakrit, halloyzit a ďalšie, tvoria veľmi malé pseudohexagonálne lupienky a šupinky. Môžu sa vyskytovať v podobe celistvých, zemitých alebo ílovitých agregátov. Farba sa mení od bielej a bezfarebnej po žltkastú, červenkastú alebo modrastú; vryp je biely. Minerály kaolinitovej skupiny bývajú priehľadné až priesvitné a vyznačujú sa perleťovým až matným alebo zemitým leskom.

vznik
Tvoria sa premenou živcov a iných kremičitanov bohatých na hliník pri zvetrávaní, a to najmä vo vlhkých oblastiach. Vo väčšom meradle vznikajú pri prenikaní hydrotermálnych roztokov cez horniny. Granity sa môžu zmeniť až na nespevnenú masu, ktorú tvorí najmä kremeň, sľuda a kaolinický íl.

poznávanie
Kaolinitové minerály sú vo vlhkom stave plastické a pri zohrievaní v uzatvorenej skúmavke strácajú vodu. Na určenie jednotlivých minerálov skupiny kaolinitu sú potrebné špeciálne optické metódy.

výskyty na Slovensku
Markušovce (pri: Spišská Nová Ves),
Pinciná (pri: Lučenec, Lučenec okres),
Sitnianska Lehôtka (pri: Krupina, Zvolen okres),
Dolné Breziny (Zvolen okres),
Banská Štiavnica.