...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stánku

Minerály

Kornelit - Fe2(SO4)3.7,5H2O

trieda

sírany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

3?

hustota

2,31

štiepateľnosť

dokonalá

lom

nerovný


Kornelit - Smolník (Slovenské rudohorie)

Kornelit tvorí tabuľkovité alebo ihličkovité kryštály alebo agregáty s radiálne vláknitou stavbou. Farba je svetloružová až fialová. Opísal ho J. Krenner (1888) v asociácii s voltaitom a coquimbitom.  Prvýkrát ho publikoval až K. Zimányi (1926) ako vedeckú pozostalosť po J. Krennerovi. Pomenovanie je podľa krstného mena vrchného banského inžiniera v Smolníku Kornela Hlavacseka.

vznik
Sekundárny minerál vznikajúci rozkladom na ložiskách pyritu.

poznávanie
Je typický výrazným fialovým sfarbením.

výskyty na Slovensku
Smolník (Slovenské rudohorie).