...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Kuprit - Cu2O

trieda

oxidy

kryštálová sústava

kocková

tvrdosť

3,5-4

hustota

6,14

štiepateľnosť

slabá

lom

lastúrovitý až nerovný


Meď, kuprit,
Ľubietová, Veporské vrchy, štôlňa Horný Ladislav

Kuprit vytvára oktaedrické až dodekaedrické kryštály, niekedy zdvojčatené. Vyskytuje sa aj v celistvej, zrnitej alebo kompaktnej podobe. Má červenú farbu a hnedočervený vryp. Patrí k priesvitným a polopriesvitným minerálom, na vzduchu oxiduje a priesvitnosť stráca. Má diamantový alebo polokovový lesk.

vznik
Vzniká v oxidačných častiach medených ložísk, vyskytuje sa spolu s meďou, malachitom, azuritom a inými minerálmi.

poznávanie
Rozpúšťa sa v kyseline dusičnej aj iných kyselinách, je taviteľný a plameň sfarbuje do zelena.

výskyty na Slovensku
Dobšiná (pri: Rožňava, Rožňava okres),
Gelnica (pri: Spišská Nová Ves),
Ľubietová (pri: Banská Bystrica),
Medzev (Hummel ložisko, pri: Košice),
Novoveská Huta (pri: Spišská Nová Ves),
Rožňava (Rožňava okres),
Rudník (pri: Medzev),
Smolník (pri: Rožňava, Spišská Nová Ves okres),
Špania Dolina (pri: Banská Bystrica).