...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Kyanotrichit - Cu4Al2SO4(OH)12 . 2H2O

trieda

sírany

kryštálová sústava

kosoštvorcová

tvrdosť

2,5

hustota

2,7 - 2,9

štiepateľnosť

nedokonalá

lom

- - -

Vytvára radiálne lúčovité agregáty s jemnými kryštálikmi, ktoré majú vždy modré alebo modrobiele sfarbenie. Je to priesvitný až priehľadný minerál so skleným leskom.

vznik
Vzniká ako sekundárny minerál na medených ložiskách. Je to veľmi zriedkavý minerál. Vyskytuje sa zvyčajne v asociácii s inými sekundárnymi Cu minerálmi.

poznávanie
Taví sa za výrazného praskania. Je dobre rozpustný v kyselinách.

výskyty na Slovensku
Ľubietová (ložisko Podlipa, pri Banskej Bystrici).