...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Lepidokrokit - FeOOH

trieda

hydroxidy

kryštálová sústava

štvorcová

tvrdosť

4

hustota

4,10

štiepateľnosť

výborná

lom

nerovný


Lepidokrokit - Zlatá Baňa (Slovenské rudohorie)

Tento minerál môže vytvárať polokovové tenké tabuľkovité krystály, častejšie sa však vyskytuje v celistvej alebo vláknitej podobe. Má tmavočervenú až hnedočervenú farbu a oranžový vryp. Je to priehľadný minerál s polokovovým leskom.

vznik
Vzniká ako sekundárny minerál spolu s goethitom a ďalšími minerálmi tohto typu.

poznávanie
Lepidokrokit nadobúda po zahriatí výrazné magncticke vlastnosti. Veľmi pomaly sa rozpúšťa v kyseline chlorovodíkovej a pomerne rýchlo v kyseline dusičnej.

výskyty na Slovensku
Betliar (pri Rožňava, Rožňava okres),
Krásnohorské Podhradie (pri Rožňave),
Smolník (pri Rožňava),
Závadka (pri Rudňany, Spišská Nová Ves),
Zlatá Baňa (Prešov okres).