...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Lőllingit - FeAs2

trieda

arzenid

kryštálová sústava

kosoštvorcová

tvrdosť

5

hustota

7,10 - 7,40

štiepateľnosť

zreteľná, dobrá

lom

krehký


Lőllingit - Hnilec (Slovenské rudohorie)

Vyskytuje sa kusový, zrnitý, hľuznatý, vláknitý alebo vytvára krátkostĺpcovité, ihlicovité či steblovité agregáty. Farbu má kovovosivú až cínovobielu. Je to nepriehľadný minerál s kovovým leskom.

vznik
Vzniká na hydrotermálnych žilách spolu s Ni - Co rudami v asociácii s pyrotínom, kobaltínom, gersdorffitom ai.

poznávanie
Charakteristická je jeho pomerne vysoká tvrdosť a farba.

výskyty na Slovensku
Dobšiná (pri Rožňave, Slovenské rudohorie),
Hnilec (Slovenské rudohorie),
Pezinok (pri Bratislave, Malé Karpaty).