...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Malachit - Cu2CO3(OH)2

trieda

uhličitany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

3,5 - 4

hustota

4

štiepateľnosť

dokonalá

lom

nerovný, pololastúrovitý


Hráškovitý malachit - Richtárová, Starohorské vrchy

Tento minerál vytvára len zriedkavo ihlicovité alebo prizmatické kryštály, väčšinou sa vyskytuje vo forme nátekov prípadne máva obličkovitý habitus s vláknitou vrstevnatou štruktúrou. Veľmi často tiež vytvára povlaky. Tento minerál má sýtozelenú farbu a bledozelený vryp. Býva priehľadný až nepriehľadný a jeho kryštálové plochy sa vyznačujú skleným až diamantovým leskom. Vláknité agregáty majú hodvábny lesk.

vznik
Vzniká vo zvetraných a oxidačných častiach medených ložísk, často aj s inými sekundárnymi minerálmi, napr. s azuritom.

poznávanie
Malachit sa so šumením rozpúšťa v zriedenej kyseline chlorovodíkovej.

výskyty na Slovensku
Ľubietová (pri: Banská Bystrica),
Medzev (Luciabaňa-ložisko, pri: Košice),
Mníšek nad Hnilcom (pri: Spišská Nová Ves),
Poniky (Farbište-ložisko, pri: Banská Bystrica),
Špania Dolina (pri: Banská Bystrica).