...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Markazit - FeS2

trieda

sulfidy

kryštálová sústava

kosoštvorcová

tvrdosť

6 - 6,5

hustota

4,92

štiepateľnosť

zreteľná

lom

nerovný


Kryštály markazitu v uhlí - Handlová

Markazit vytvára kryštály mnohorakých tvarov, vrátane tabuľkovitého a pyramidálneho. Tieto kryštály majú väčšinou zaoblené plochy. Zdvojčatením z nich vznikajú kopijovité alebo hrebeňovité agregáty. Môže však mať celistvý, nátekovitý alebo obličkovitý habitus. Vnútorná stavba markazitových hľúz je lúčovitá. V porovnaní s pyritom je jeho farba bledšia, na vzduchu tmavne. Vryp má zelenočierny. Je to nepriehľadný minerál s kovovým leskom.

vznik
Vzniká v usadených horninách, z hydrotermálnych roztokov na rudných žilách, častý je výskyt hľúz aj pekne vyvinutých kryštálov v uhlí.

poznávanie
Markazit sa na vzduchu pomerne rýchlo rozkladá, čím sa líši od pyritu, ktorý je aj napriek rovnakému chemickému zloženiu stálejší. Slabo sa rozpúšťa v kyseline dusičnej.

výskyty na Slovensku
Banská Štiavnica (Štiavnické vrchy)
Prievidza, Handlová,
Ortúty (Kremnické vrchy, pri B.Bystrici)
a viacero drobných hydrotermálnych výskytov.