...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Kremeň (marmarošský diamant) - SiO2

trieda

oxidy

kryštálová sústava

trojuholníková

tvrdosť

7

hustota

2,65

štiepateľnosť

bez štiepateľnosti

lom

nerovný, lastúrovitý


Marmarošský diamant - Ulič (Východné Slovensko)

Marmarošskými diamantmi sa nazývajú číre kryštáliky kremeňa v puklinách hornín paleogénu vonkajších Karpát. Vyskytujú sa niekedy samostatne, s bielym alebo polopriehľadným žilným kremeňom prípadne kalcitom.

vznik
Tento minerál sa vznikákryštalizáciou hydrotermálnych roztokov v puklinách paleogénnych sedimentov.

poznávanie
Kremeň sa rozpúšťa iba v kyseline fluorovodíkovej.

výskyty na Slovensku
Stariná, Ulič, Veľký Lipník (Vonkajšie Karpaty)