Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Minerály

Metastibnit - Sb2S3

trieda

sulfidy

kryštálová sústava

amorfný

tvrdosť

2 - 3

hustota

-

štiepateľnosť

bez štiepateľnosti

lom

-

metastibnit (14K)
Metastibnit - Zlatá Baňa, preshowminerals

Tvorí načervenalé povlaky až poprašky podobné cinabaritu, hojný je v štôlni č. 3 v bloku silicifikovaných kvarcitov na ložisku Zlatá Baňa pri Prešove.

vznik
Sekundárny Sb minerál.

poznávanie
Práškovitý, zemitý, povlaky červenej farby.

výskyty na Slovensku
Zlatá Baňa (pri Prešove).