...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Molybdenit - MoS2

trieda

sulfidy

kryštálová sústava

šesťuholníková

tvrdosť

1 - 1,5

hustota

4,62 - 5,06

štiepateľnosť

dokonalá

lom

nerovný


Šupinkovitý molybdenit v granodiorite,
Malé Železné, Nízke Tatry

Molybdenit vytvára tabuľkovité kryštáliky, častejšie sa vyskytuje v podobe šupiniek či zrniek. Má sivú farbu aj svetlosivý vryp. Je to nepriehľadný minerál so skleným leskom.

vznik
Vzniká v granitických (žulových) horninách, zriedkavejšie na hydrotermálnych žilách.

poznávanie
Na dotyk je molybdenit mastný.

výskyty na Slovensku
Kokava nad Rimavicou (pri: Hnúšťa, Lučenec okres)
Malé Železné (Nízke Tatry, pri Partizánskej Ľupči, okres Ružomberok).