...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Opál - SiO2.nH2O

trieda

oxidy

kryštálová sústava

amorfný

tvrdosť

5,5 - 6,5

hustota

1,9 - 2,3

štiepateľnosť

bez štiepateľnosti

lom

lastúrovitý


Opál - Šášovské podhradie, Štiavnické vrchy

Opál je amorfný a má rôznorodý habitus - môže byť celistvý, hroznovitý, obličkovitý, kvapľovitý, guľovitý, hľuzovitý, prípadne môže vytvárať konkrécie. Drahý opál je mliečnobiely alebo čierny a prekrásne hrá rozličnými dúhovými farbami, zvyčajne červenou, modrou a žltou (opalizuje). So zohrievaním vody, ktorá je v ňom viazaná, sa jeho farba často mení. Napríklad ak sa drahý opál zohreje v dlani, bude sa mimoriadne lesknúť. Ohnivý opál je žltý alebo červenkastý a môže, ale nemusí opalizovať. Obyčajný opál je sivý, čierny alebo zelený a hrou farieb sa nevyznačuje. Vryp opálu je biely. Tento minerál môže byť priehľadný až nepriehľadný. Jeho lesk sa mení od skleného až po smolný, mastný alebo perleťový, najčastejšie však býva sklený. Opálovou hmotou býva niekedy fosilizované drevo, hovoríme o drevnom opále.

vznik
Formuje sa pri nízkych teplotách z vody bohatej na SiO2, a to najmä v okolí horúcich prameňov.

poznávanie
V ultrafialovom svetle opál často fluoreskuje a je nerozpustný v kyselinách. Zohrievaním sa rozkladá, stráca molekuly vody a môže sa zmeniť na kremeň. Ak je vystavený dlhší čas pôsobeniu vzduchu, jeho štruktúra sa stáva krehkou; príčinou tohto javu je strata vody a s tým súvisiaci vznik prasklín.

výskyty na Slovensku
Častý v pyroklastikách slovenských neovulkanitov, v andezitoch, tufoch, tufitoch, limnokvarcitoch ai.
Herľany (pri Košiciach),
Ponická Huta (pri Banskej Bystrici, tzv. drevné opály-prekremenené drevo),
Svätý Anton (býv.Antol pri B.Štiavnici, sivočierny),
Krupina (pri Zvolene),
Šášovské Podhradie (Štiavnické vrchy),
a mnoho ďalších výskytov.