...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Ortoklas - KAlSi3O8

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

6 - 6,5

hustota

2,55 - 2,63

štiepateľnosť

dokonalá

lom

nerovný


Ortoklas - Smrekovica, Veľká Fatra

Tento dôležitý horninotvorný minerál vytváta prizmatické alebo tabuľkovité kryštály, ktoré bývajú často zdvojčatené. Vyskytuje sa aj v celistvej, lištovitej alebo zrnitej podobe. Môže byť biely, červenkastý, bezfarebný, žltý, sivý alebo zelený, vryp má biely.je to priesvitný až nepriehľadný minerál so skleným až perleťovým leskom.

vznik
Vzniká v mnohých vyvretých horninách, napríklad v žulách, pegmatitoch, ryolitoch, trachytoch, syenitoch. Okrem toho je bežný v premenených horninách. Zrná tohto minerálu sú bežnou súčasťou mnohých usadených hornín.

poznávanie
Ortoklas je nerozpustný v kyselinách a je takmer netaviteľný.

výskyty na Slovensku
Bežný minerál granitov, granodioritov a mnohých ďalších vyvrelých, premenených a zriedkavo aj usadených hornín.