...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Ortuť - Hg

trieda

prvky

kryštálová sústava

trojuholníková

tvrdosť

tekutá

hustota

13,6

štiepateľnosť

---

lom

klzký


Ortuť - Rudňany (Slovenské rudohorie)

Tento minerál zaraďujeme do trojuholníkovej sústavy, ale tvar klencových kryštálov prejavuje iba pri teplote pod -39 stupňov Celzia. Pri normálnej teplote je ortuť kvapalná a tvorí malé guľôčky. Má svetlú striebristobielu farbu; vryp nemá. Je nepriehľadná a vyznačuje sa výrazným kovovým leskom.

vznik
Vxniká na hydrotermálnych rudných žilách, v okolí sopečných kráterov, často spolu s rumelkou.

poznávanie
Ortuť sa rozpúšťa v kyseline dusičnej.

výskyty na Slovensku
Nižná Slaná, svah Rimbergu, ložisko Za baňami,
Rudňany, žily Hrubá a Droždiak,
Gelnica,
Malachov pri Banskej Bystrici,
Pezinok, Ryhová štôlňa,
Poproč, ložisko Rúfus,
Červenica pri Prešove,
Dubník, pri Prešove,
Merník pri Michalovciach,
Zlatá Baňa, lokalita Nosger,
Lovinobaňa pri Lučenci - stopy.