...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Polybázit - Ag16Sb2S11

trieda

sírne soli

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

2-3

hustota

6,0-6,3

štiepateľnosť

nedokonalá bazálna

lom

nerovný


Polybázit na kremeni s kalcitom, kryšt do 0,5 cm,
Grüner žila, Banská Štiavnica

Polybázit vytvára tabuľkovité pseudohexagonálne kryštály, na povrchových plochách často s ryhovaním. Môže mať aj celistvý habitus. Má železnočiernu farbu a čierny vryp. Je nepriehľadný a na čerstvom povrchu má kovový lesk.

vznik
Vzniká na hydrotermálnych žilách spolu s ďalšími sírnikmi a inými minerálmi striebra.

poznávanie
Polybázit sa pri zahrievaní v plameni taví už pri nízkej teplote.

výskyty na Slovensku
Banská Štiavnica,
Hodruša-Hámre (pri: Banská Štiavnica),
Kremnica (pri: Žiar nad Hronom),
Nová Baňa (pri: Žiar nad Hronom),
Rudno nad Hronom (Chlum ložisko, pri: Nová Baňa),
Vyhne (pri: Banská Štiavnica).