...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Proustit - Ag3AsS3

trieda

sírne soli

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

2,5-3

hustota

5,8-6,2

štiepateľnosť

dobrá

lom

nerovný


Proustit, rýdze striebro a pyrargyrit na kremeni s kalcitom,
Banská Štiavnica

Vytvára prizmatické, romboedrické a skalenoedrické kryštály. Môže mať aj celistvý alebo kompaktný habitu. Má sýtu šarlátovočervenú farbu aj vryp. Na svetle černie. Je to priesvitný až priehľadný minerál, lesk prechádza z diamantového po polokovový.

vznik
Vzniká na hydrotermálnych žilách spolu s ďalšími sírnikmi a inými minerálmi striebra.

poznávanie
Ľahko sa taví a je rozpustný v kyseline dusičnej.

výskyty na Slovensku
Banská Štiavnica,
Hodruša-Hámre (pri: Banská Štiavnica),
Nová Baňa (pri: Žiar nad Hronom).