...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Pyrargyrit - Ag3SbS3

trieda

sírne soli

kryštálová sústava

trojuholníková

tvrdosť

2,5

hustota

5,8 - 5,9

štiepateľnosť

zreteľná klencová

lom

nerovný až lastúrovitý


Pyrargyrit
- Hodruša (Štiavnické vrchy)

Tento minerál vytvára prizmatické alebo skalenoédrické kryštály, niekedy zdvojčatené. Býva však aj celistvý alebo vtrúsený. Pyrargyrit má typickú tmavočervenú až čiernu farbu a tmavočervený vryp. Je to priesvitný minerál s diamantovým až polokovovým leskom.

vznik
Vzniká na hydrotermálnych žilách, kde sa vyskytuje spolu s inými sírnymi soľami, so striebrom a s d'alšími minerálmi, napr. s pyritom, galenitom, kremeňom, dolomitom a kalcitom.

poznávanie
Pyrargyrit sa rozpúsťa v kyseline dusičnej a ľahko sa taví.

výskyty na Slovensku
Banská Štiavnica,
Hodruša - Hámre, pri Banskej Štiavnici.
Výskyty pyrargyritu sú už veľmi vzácne.