...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Rumelka (cinnabarit) - HgS

trieda

sulfidy

kryštálová sústava

trojuholníková

tvrdosť

2 - 2,5

hustota

8,0 - 8,2

štiepateľnosť

dokonalá

lom

lastúrovitý


Impregácie rumelky v pieskovci,
Malachov, Kremnické vrchy

Rumelka vytvára tabuľkovité, romboédrické alebo stĺpcovité kryštály, ktoré sú veľmi často zdvojčatené. Niekedy má celistvý, kôrovitý alebo zrnitý habitus. Tentominerál je charakteristický svojou hnedočervenou alebo šarlátovou farbou. Je priehľadný až nepriesvitnyý a vyznačuje sa diamantovým alebo polokovovým alebo matným leskom.

vznik
Vzniká v okolí sopečných sopúchov a termálnych prameňov. Sprievodnými minerálmi býva pyrit, kalcit, markazit, niekedy opály a auripigment. Vyskytuje sa aj na hydrotermálnych žilách a v usadených horninách súvisiacich s recentnou sopečnou aktivitou.

poznávanie
Na rozdiel od podobného realgáru, rumelka na vzduchu ani po dlhom čase farbu nemení.

výskyty na Slovensku
Rudňany (pri: Spišská Nová Ves),
Ortúty-Malachov (pri: Banská Bystrica).