...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Rutil - TiO2

trieda

oxidy

kryštálová sústava

štvoruholníková

tvrdosť

6

hustota

4,3

štiepateľnosť

dokonalá

lom

lastúrovitý

Rutil sa vyskytuje vo forme dlhostĺpcovirých, prizmatické alebo ihličkovité kryštály vertikálne ryhované. Niekedy vytvára ihličky vkryštáloch kremeňa. Býva červeno, žlto, hnedo alebo čierno sfarbený. Býva väčšinou nepriehľadný alebo priesvitný. Lesk rutilu je diamantový.

vznik
Vzniká predovšetkým ako akcesorický minerál v magmatitoch, žuláchm syenitoch, dioritoch, prípadne v metamorfitoch ako rula, svor. Pekne kryštalizovaný býva v žilách alpského typu. U nás je veľmi vzácny.

poznávanie
Nepôsobia naň kyseliny a má vysoký bod tavenia.

výskyty na Slovensku
Revúca (Slovenské rudohorie, popísaný už v 18.storočí),
Hnúšťa (magnezitové ložiská Samo a Mútnik),
Betliar, Hnilec, Zlatá Idka (gemerikum, žuly),
Rožňava, Mníšek nad Hnilcom, Hnilčík, Bindt (v žilách).