...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Sadrovec - CaSO4

trieda

sírany

kryštálová sústava

jednoklonná

tvrdosť

2

hustota

2,32

štiepateľnosť

dokonalá

lom

trieštivý


Sadrovec, sekundárny minerál vzniknutý rozkladom sulfidov
B.Štiavnica, Štiavnické vrchy

Sadrovec vytvára tabuľkovité kryštály, často zdvojčatené. Tento minerál sa však vyskytuje aj v zrnitej alebo vláknitej podobe. Sadrovec býva bezfarebný, biely, sivý, zelenkavý, žltkastý až hnedý. Je to priehľadný až nepriehľadný minerál, má sklený lesk, celistvé formy sú matné, vláknitá forma má lesk hodvábny. Vryp sadrovca je biely.

vznik
Tvorí sa ako evaporit, okolo termálnych prameňov a vzniká aj v usadených horninách. Niekedy nachádzame kryštály sadrovca aj spolu s inými minerálmi na rudných žilách, aj tu však má sekundárny pôvod.

poznávanie
Sadrovec je veľmi mäkký, rozpúšťa sa v kyselinách, veľmi mierne sa rozpúšťa dokonca vo vode.

výskyty na Slovensku
Novoveská Huta (Slovenské rudohorie),
Vlkanová (pri Banskej Bystrici),
Banská Štiavnica (sekundáry),
a mnohé menšie výskyty.