...
Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Minerály

Schafarzikit - Fe2+Sb23+O4

trieda

oxidy

kryštálová sústava

štvorcová

tvrdosť

3 - 3,5

hustota

5,49

štiepateľnosť

vynikajúca

lom

nerovný


Schafarzikit - Pernek (Malé Karpaty)

Kryštalizuje v štvorcovej sústave. Vyskytuje sa vo forme červených alebo červenohnedých kryštálikov. Lesk schafarzikitu je kovový, štiepateľnosť výborná až dobrá. Farba vrypu je hnedá, hnedočervená až žltá. Prvýkrát bol popísaný Krennerom v roku 1921. U nás sa vyskytuje na antimonitovom ložisku v Perneku.

vznik
Vzniká na ložiskách antimonitu ako zriedkavý sprievodný minerál.

poznávanie
Veľmi zriedkavý minerál. Charakteristická je jeho červená alebo hnedočerená farba.

výskyty na Slovensku
Pernek (Malé Karpaty).