...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Scheelit - CaWO4

trieda

volfrámany

kryštálová sústava

štvoruholníková

tvrdosť

4,5 - 5

hustota

5,9 - 6,1

štiepateľnosť

nedokonalá

lom

lastúrovitý

Tvorí zhluky a zrnká v hornine. Zriedkavejšie sa vyskytuje vo forme typikých dipyramidálnych alebo tabuľkovitých kryštálov. Je bezfarebný, sivobiely, žltkastý alebo hnedastý, priesvitný až priehľadný, so skleným alebo diamantovým leskom. Je významnou volfrámovou rudou.

vznik
Vzniká hlavne v horninách postihnutých kontaktnou premenou, v pegmatitoch a hydrotermálnych žilných ložiskách.

poznávanie
V ultrafialovom svetle sa sa prejavuje modrobiela fluorescencia.

výskyty na Slovensku
Spišská Baňa, Medvedia dolina pri Hnilci, Gemerská Poloma, Rochovce (Slovenské rudohorie)
Čierny Balog, medzi Klenovcom a Hnúšťou, Rimavica (kryštalinikum veporika),
Vyšná Boca, Dúbrava, Lom, Jasenianska Kyslá (Nízke Tatry).