...
Minerály a horniny Slovenska      
:: prepni na celú stránku

Minerály

Staurolit - Fe3Al9Si4O22(OH)2

trieda

kremičitany

kryštálová sústava

kosoštvorcová

tvrdosť

7 - 7,5

hustota

3,65 - 3,83

štiepateľnosť

nrdokonalá

lom

lastúrovitý, nerovný

Tento minerál sa obyčajne vytvára krátko alebo dlhostĺpcovité kryštály červenkastohonedej alebo hnedočiernej farby. Často vytvára typické krížové zrasty kryštálov. Tvar kríža môže byť pravouhlý alebo šikmý. Je to nepriehľadný minerál so skleným až smolným leskom.

vznik
Vzniká predovšetkým v metamorfovaných horninách pri stredných teplotách. Môže sa nahromadiť aj v naplaveninách. Veľmi zriedkavo sa vyskytuje v pegmatitoch alebo kontaktne premenených horninách.

poznávanie
Netaví sa a nie je rozpustný v kyselinách. Charakteristické sú krížové kryštálové zrasty.

výskyty na Slovensku
Malé Karpaty (Dúbravka, Slnečné údolie pri Limbachu, Dubová),
Vysoké a Západné Tatry (napr. Jalovecká dolina),
Branisko, Čierna hora (v metamorfitoch),
veporské kryštalinikum.